Mitä on markkinoinnin automaatio

Miten markkinoinnin automaatio toimii yrityksen markkinoinnissa?

Markkinoinnin automaatio on lisääntynyt yritysten markkinoinnissa viime aikoina. Yhä useammat yritykset ottavat käyttöön automaatiota omassa markkinoinnissaan ja helpottavat näin toistuvia tehtäviä, joita aikaisemmin henkilöiden piti hoitaa manuaalisesti.

Markkinoinnin automaatio on hyödyllinen työkalu yrityksille, jotka haluavat tehostaa markkinointiaan ja lisätä tuloksia.

Mitä tarkoittaa markkinoinnin automaatio?

Markkinoinnin automaatio on tietokoneohjelma, joka automatisoi yritysten markkinointitoimintoja. Se voi sisältää esimerkiksi asiakastietojen keräämisen ja tallentamisen, pikaviestinnän, kampanjoiden seurannan ja tulosten analysoinnin. Markkinoinnin automaation avulla yritykset voivat tehokkaasti hallita useita erilaisia ​​markkinointitapoja yhdellä alustalla.

Miksi markkinoinnin automaatiota tarvitaan

Markkinoinnin automaatio on tehokas tapa hallita markkinointia ja lisätä myyntiä. Automaation avulla voidaan helposti seurata ja analysoida asiakastyytyväisyyttä, määrittää potentiaaliset asiakkaat sekä luoda ja toteuttaa markkinointisuunnitelmia. Lisäksi automaatio vähentää merkittävästi työmäärän kasvua ja sallii yritysten keskittyä muihin olennaisiin tehtaviin.

Yrityksen kasvun kannalta voi olla tarpeellista että samalla henkilöresurssilla saadaan käyttöön enemmän markkinointitoimenpiteitä ilman lisävoiman palkkaamista. Näin yritys voi kasvaa nopeammin samoilla henkilöresursseilla.

Markkinoinnin automaation eri tyypit

Markkinoinnin automaation tarkoituksena on helpottaa ja tehostaa yritysten markkinointia sekä parantaa sen tuloksia. Automaation avulla voidaan esimerkiksi lähettää sähköpostimarkkinointia, tehdä mainoksia sosiaalisen median kanavissa sekä kohdentaa mainontaa asiakkaan kiinnostuksen mukaan.

Markkinoinnin automaatio voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: lead-nurturing-palvelut (LNP), content-service-provider (CSP) ja yritysten välinen markkinointi (B2B). LNP:t ovat palveluita, joiden avulla yritys voi huolehtia potentiaalisten asiakkaiden hankinnasta ja hallinnoinnista läpi koko myynnin elinkaaren. CSP:t taas ovat palveluita, joilla voidaan auttaa kampanjoita parempaan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. B2B-markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia suoraan yrityksille eli yritysten välistä markkinointia.

Markkinoinnin automaation tulevaisuus

Markkinoinnin automaation tulevaisuus on rohkea ja innovatiivinen. Se tarjoaa mahdollisuuksia tehdä työtä tehokkaammin ja tuottaa parempia tuloksia. Tulevaisuudessa markkinoinnin automaatio voi olla yritysten kilpailukyvyn keskeinen tekijä. 
Markkinoinnin automaation tulevaisuus on tehnyt läpimurron viime vuosina. 

Milloin ei kannata investoida markkinoinnin automaatioon yrityksessä?

Markkinoinnin automaation tulevaisuutta on hyvin vaikea ennustaa, sillä teknologia kehittyy nopeasti ja markkinat muuttuvat. Automatisointi voi kuitenkin olla hyvin hyödyllistä markkinoinnissa, jos se käytetään oikein. Automatisointi ei korvaa aitoja ihmisiä, vaan helpottaa heidän työtään.

Markkinoinnin automaatio on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa yritysten markkinointistrategioita. Yritykset voivat hyödyntää automaatiota esimerkiksi silloin, kun haluavat lisätä myyntiä, parantaa asiakaspalvelua tai saada uutta liikennettä verkkosivuilleen. Markkinoinnin automaation avulla voidaan myös mittata ja seurata tuloksia tehokkaammin.

Se kuitenkin vaatii työtä käyttöönotossa ja erilaisten mallien rakentamisessa ennen kuin yritykset voivat saada hyötyjä itse automaatiosta. Jos yritykselläsi ei ole resursseja ottaa markkinoinnin automaation järjestelmää kunnolla käyttöön, kannattaa hankintaa siirtää myöhäisempään vaiheeseen.

Näin otat automaation käyttöön markkinoinnissa

  1. Tunnista kohderyhmäsi automaatiolle

Ensimmäinen askel on selvittää, kenelle voit tuottaa hyötyä automaation avulla. Laita kohderyhmäsi ajatusketjut järjestykseen ja määrittele, miten heidät voisi koukuttaa sisältöjesi pariin parhaiten.

  1. Valmistaudu luomalla hyvä strategia

Automaation tavoite tulisi olla selkeä ja ennalta mietitty: miten lisäisin liiketoimintani? Miten saisin tuotteitani myydyksi? Onko minulla tarpeeksi potentiaalisia asiakkaita? Kysy itseltäsi nyt nopeasti: “Onko tavoitteeni realistinen?”

  1. Mieti mitattavia mittareita

Mittaile vaikutuksiasi automaation avulla ja miten voit mitata tuloksia jo ennen kuin rakennat automaation strategiaa ja kirjoitat viestejä sekä polkuja järjestelmiin. Mittarit antavat suuntaa millä tavalla haluat automaation viestejä kirjoittaa – onko tavoitteena tunnettuuden lisääminen, kävijtä verkkosivuilla tai suoraan myynti nykyisille asiakkaille, jotka ovat jo ostaneet verkkokaupasta.